as.hu
Megfizethető, megbízható, kiemelkedő...
Nyitólap Ingyen weblap! Tárhelybérlet Ügyfélkapu Ingyenes programok Elérhetőségeink
Megfizethető, megbízható, kiemelkedő...
AntiSpam feljelentő

Tegyen aktívan a spam ellen!

A Nemzeti Hirközlési Hatóság honlapján megjelenő információk szerint mind a beleegyezést kérő levelek, mind az ilyen SMS-ek, MMS-ek kéretlen reklámlevélnek minősülnek.

Az NHH weblapján közzétett, eljárással kapcsolatos fontos információk:

 • Eljárási lehetőségek spam esetén
  Ha Ön kéretlenül elektronikus hirdetést (spamet) kap, döntésétől függően különböző szervek előtt, különböző törvényi rendelkezések alapján van lehetősége eljárást indítani. Az eljárásokat egymástól függetlenül külön-külön, vagy akár egyszerre, egymás mellett is kezdeményezheti.
  Amennyiben Ön azért kíván panaszt tenni, mert anélkül küldtek Önnek elektronikus hirdetést, hogy ehhez előzetesen hozzájárult volna, úgy a Nemzeti Hírközlési Hatóság (NHH) Hivatalától kérheti a felügyeleti eljárás megindítását. Ha az elektronikus hirdetéssel összefüggő gazdasági reklámtevékenységet kifogásolja, a Fogyasztóvédelmi Felügyelőségnél tehet bejelentést. Ha Ön személyes adatainak kezelését sérelmezi, úgy választása szerint az adatvédelmi biztoshoz vagy a területileg illetékes bírósághoz (vagy egyszerre mindkettőhöz) fordulhat. Ha Ön úgy érzi, hogy a spam személyhez fűződő jogait sérti, úgy ezen a címen a bíróságtól kérhet jogorvoslatot.
 • A Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatalának elektronikus hirdetéssel kapcsolatos felügyeleti eljárása
  A spamre vonatkozó magyar jogi szabályozás szerint ( 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.) 14. § (2)) csak annak küldhető elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű egyéni kommunikációs eszköz (pl.:SMS, MMS) útján elektronikus hirdetés, aki ehhez egyértelműen, előzetesen hozzájárult.
  Amennyiben tehát az, aki az elektronikus hirdetést küldte, nem tudja bizonyítani, hogy Ön előzetesen hozzájárult a küldéshez, jogszabályt sért.
  Ebben az esetben az NHH az Ön kérelmére intézkedik egy úgynevezett "elektronikus hirdetéssel kapcsolatos felügyeleti eljárás" keretében. Amennyiben a lefolytatott eljárás végén a Hatóság úgy ítéli meg, hogy a hirdető megsértette az elektronikus hirdetés küldésére vonatkozó szabályokat, elrendelheti a jogsértő állapot megszüntetését, megtilthatja, hogy a jogsértő további kéretlen elektronikus hirdetést küldjön, valamint – ötvenezer forinttól ötszázezer forintig terjedő összegű – elektronikus kereskedelmi bírságot szabhat ki.
  A bejelentést levélben az NHH Hivatalának Ügyfélszolgálatán, illetve az NHH Informatikai Szabályozási Igazgatóságán, vagy e-mailben a spam-bejelentes@nhh.hu címen teheti meg.
  A bejelentés megtételéhez szükséges mintalevél megtalálható az NHH honlapján.
 • A Fogyasztóvédelmi Felügyelőség eljárása reklámfelügyeleti eljárás keretében
  Ha a spamben foglaltak a gazdasági reklámtevékenységre vonatkozó szabályokat sértik (pl.: megtévesztő reklám, pornográf reklám, dohányáru reklámja, stb.) Ön panasszal élhet a (megyei/fővárosi) Fogyasztóvédelmi Felügyelőségnél (FvF), amely reklámfelügyeleti eljárást folytat le.
  Amennyiben a Fogyasztóvédelmi Felügyelőség megállapítja a jogsértést (azaz azt, hogy a kéretlen elektronikus hirdetésben foglalt reklám valamelyik reklámtilalomba ütközik), elrendelheti, hogy a jogsértő hagyjon fel a jogsértő hirdetés közzétételével, illetve megtilthatja, hogy a jogsértő a jövőben újabb jogsértő hirdetést küldjön. Az FvF ezen túlmenően a jogsértés körülményeivel összhangban álló összegű bírságot szabhat ki a jogsértővel szemben.
  A bejelentést az Ön lakóhelye szerint illetékes megyei/fővárosi fogyasztóvédelmi felügyelőségnél teheti meg levélben, vagy elektronikus úton a www.fvf.hu honlapon, vagy az fvf@fvf.hu címen.
 • Az adatvédelmi biztos eljárása személyes adat megsértése miatt
  Az e-mail cím személyes adat. Ha valaki az Ön adatát jogosulatlanul használja fel (a jogszerű és jogszerűtlen használatról ld. bővebben a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényt (Avtv)), akkor Ön az adatvédelmi biztoshoz fordulhat. Megteheti ezt személyesen, telefonon, faxon vagy akár e-mailben is. Amennyiben az adatvédelmi biztos megállapítja, hogy Önt személyes adatai kapcsán jogsérelem érte, a jogsértőt az adatkezelés megszüntetésére szólítja fel. Ha a jogsértő ennek nem tesz eleget, az adatvédelmi biztos elrendelheti például a jogosulatlanul kezelt adatok zárolását, törlését vagy megsemmisítését is. Az adatvédelmi biztos egyik legfontosabb eszköze a nyilvánosság: az adatvédelmi biztos ugyanis tájékoztathatja a nyilvánosságot a jogosulatlan adatkezelésről, az adatkezelő (vagy adatfeldolgozó) személyéről, valamint az üggyel kapcsolatos egyéb kérdésekről .
 • Bírósági eljárás az adatvédelmi törvény megsértése, valamint a személyhez fűződő jogok megsértése miatt
  Az Avtv-ben foglaltak megsértése miatt nemcsak az adatvédelmi biztoshoz, hanem a bírósághoz is fordulhat az, akit jogsérelem ért. Ebben az esetben a bíróság soron kívül jár el. Ha a jogsértést a bíróság az adatkezelés kapcsán megállapítja, elrendeli az adat törlését, illetőleg a jogsértőt az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére kötelezi.
  A bíróság nemcsak a személyes adatokhoz kapcsolódóan, hanem ennél általánosabb alapon, mégpedig a Polgári Törvénykönyvnek a személyhez fűződő jogok védelmére vonatkozó rendelkezései alapján is eljárhat. A személyhez fűződő jogok (pl.: levéltitok) megsértése esetén a bíróságtól keresettel lehet kérni például a jogsértés megtörténtének bírósági megállapítását, a jogsértő magatartás abbahagyására és a további jogsértéstől való eltiltásra kötelezést, valamint, hogy a bíróság a polgári jogi felelősség szabályai szerint állapítson meg kártérítést.

Hasznos infók:

 • Az utóbbi időben elektronikus úton küldött kéretlen reklámok, hirdetések (spamek) egyre nagyobb problémát jelentenek a felhasználóknak, a reklámszakmának, a hírközlési szolgáltatóknak és a hatóságoknak is. A Nemzeti Hírközlési Hatóság az alábbi dokumentumokkal a tisztánlátásban próbál segíteni, illetve bemutatja a probléma kezeléséhez rendelkezésre álló megoldásokat.
 • Az érdeklődők elolvashatják az NHH megbízásából készült „Az elektronikus úton küldött reklámokra vonatkozó szabályozás áttekintése” tanulmányt.

A fentieken túl, szeretnénk mi is segíteni, s azt a formalevelet, amit az NHH-nak kell küldeni, az alábbi kis eszközzel el tudja készíteni, s a rendszerünk azt automatikusan postázza is.


Várjuk érdeklődését telefonon (+36-30/996-72-62) vagy e-mailben (info@as.hu)!


Az Interware Rt. hivatalos viszonteladó partnere

AntiSpam címgeneráló
AntiSpam E-mail védő
AntiSpam feljelentő
MiniHTTP
WapMail
Access jelszókereső
Eseménynapló-figyelő
Vírus-filter kód
Ingyenes blogolás

Skype állapotom

Árgarancia

Ha webtárhelyet máshol* olcsóbban talál (akár az alább reklámozók között is), akkor azt az árat számlázzuk!

*: Magyar szolgáltatónál, vírus-, spamvédelem, 1GB ASP, PHP, ASP.Net webtárhely, MySQL és MS SQL2005 adatbázissal, korlátlan e-mail tárhely, napi mentés, reklámmentes tárterület, nem ingyenes szolgáltató, legalább 10 domainnal, Windowsos szerver.